شامپو کروماتیک اچ اس لاین

فرمــول ابتکاری  اســید ph شامپو کروماتیک اچ اس لاینﮐــﻪ بــا آرگان و آمینو اسید ﻏنــی ﺷــﺪه اســﺖ ﻋﻤﻠیــات رنــﮓ ﮐردن و دﮐﻠــره ﮐــردن را بــرای داﺷــﺘﻦ رنگی بــراق و درﺧﺸــان و اﺛــر مانــﺪگاری فــوق العــاده رنــﮓ را ﺗکﻤیــﻞ مــینماید

350M

محصول کشور ایتالیا

مجوز بهداشت :17062000018829635454

فرمــول ابتکاری  اســید ph شامپو کروماتیک اچ اس لاینﮐــﻪ بــا آرگان و آمینو اسید ﻏنــی ﺷــﺪه اســﺖ ﻋﻤﻠیــات رنــﮓ ﮐردن و دﮐﻠــره ﮐــردن را بــرای داﺷــﺘﻦ رنگی بــراق و درﺧﺸــان و اﺛــر مانــﺪگاری فــوق العــاده رنــﮓ را ﺗکﻤیــﻞ مــینماید. اﯾﻦ شامپو محافظ با فرمول ph اســیدی خاص و مناســﺐ بــرای موﻫــای رنــﮓ ﺷــﺪه و دﮐﻠــره و فــر ﺷــﺪه ﺗﺸــکیل ﺷــﺪه از روﻏــﻦ آرگان، ﭘروﺗﺌیــﻦ ابرﯾﺸــﻢ ﻃﺒیعــی و روﻏــﻦ بذرکتان میباشد

روش اســﺘﻔاده: ﭘــﺲ از رنــﮓ، دﮐﻠــره، فــر ﮐــردن بــﻪ روی موﻫــا رﯾﺨﺘــﻪ ماســاژ دﻫیــﺪ و ســﭙﺲ آبکﺸــی نمایید.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شامپو کروماتیک اچ اس لاین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

صفحه ورود کاربران

لطفا با نام کاربری خود وارد شوید