شامپو کروماتیک اچ اس لاین

& ارسال رایگان با 500 هزار تومان خرید

فرمــول ابتکاری  اســید ph شامپو کروماتیک اچ اس لاینﮐــﻪ بــا آرگان و آمینو اسید ﻏنــی ﺷــﺪه اســﺖ ﻋﻤﻠیــات رنــﮓ ﮐردن و دﮐﻠــره ﮐــردن را بــرای داﺷــﺘﻦ رنگی بــراق و درﺧﺸــان و اﺛــر مانــﺪگاری فــوق العــاده رنــﮓ را ﺗکﻤیــﻞ مــینماید

350M

محصول کشور ایتالیا

مجوز بهداشت :17062000018829635454

ضمانت بهترین قیمت و کیفیت

  • خرید از این فروشگاه هیچ ریسکی ندارد !
  • مشتری دائمی ما خواهید شد.
  • هیچ محصولی را بدون تست نمی فروشیم !

فرمــول ابتکاری  اســید ph شامپو کروماتیک اچ اس لاینﮐــﻪ بــا آرگان و آمینو اسید ﻏنــی ﺷــﺪه اســﺖ ﻋﻤﻠیــات رنــﮓ ﮐردن و دﮐﻠــره ﮐــردن را بــرای داﺷــﺘﻦ رنگی بــراق و درﺧﺸــان و اﺛــر مانــﺪگاری فــوق العــاده رنــﮓ را ﺗکﻤیــﻞ مــینماید. اﯾﻦ شامپو محافظ با فرمول ph اســیدی خاص و مناســﺐ بــرای موﻫــای رنــﮓ ﺷــﺪه و دﮐﻠــره و فــر ﺷــﺪه ﺗﺸــکیل ﺷــﺪه از روﻏــﻦ آرگان، ﭘروﺗﺌیــﻦ ابرﯾﺸــﻢ ﻃﺒیعــی و روﻏــﻦ بذرکتان میباشد

روش اســﺘﻔاده: ﭘــﺲ از رنــﮓ، دﮐﻠــره، فــر ﮐــردن بــﻪ روی موﻫــا رﯾﺨﺘــﻪ ماســاژ دﻫیــﺪ و ســﭙﺲ آبکﺸــی نمایید.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شامپو کروماتیک اچ اس لاین”
سبد خرید