تشخیص نوع ریزش مو

ریزش مو و عوامل تاثیر گذار بر آن

ریزش مو وقتی رخ میدهد به شدت نگران میشویم ،این واکنش در مقابل ریزش مو کاملا طبیعی است چرا که در ظاهر انسان بسیار تاثیر گذار است