• ريمل همانند يک روکش باعث پر رنگ تر شدن مژه ها مي شود. زيرا مژه ها به خودي خود رنگ کمي دارند و با زدن ريمل، مژه هاي تان پرتر و پر رنگ تر جلوه مي کند.

  ريمل مي تواند آرايش چشم ها را تکميل کند و آن ها را زيباتر جلوه دهد به شرطي که از ريمل مناسبي استفاده کنيد. شکل و حالت مژه خانم ها با هم متفاوت است.

  برخي، مژه هاي کوتاه ولي پر پشت دارندو برخي ديگر مژه هاي بلند اما کم پشت. پس يک نوع ريمل براي تمام آن ها مناسب نيست.

  ریمل گلدن رز به صورت حجم دهنده عمل می کند وچشمان شما را برجسته نشان می دهد.


  دسته های محصولات

  برو بالا

  })