• 45/000 ریال
 • برای خرید عمده رنگ مو پادینا لطفا تعداد مورد نظر را وارد نمایید تا قیمت عمده برای شما نمایش داده شود.
  رنگ موی دائمی پادینا با توجه به کیفیت موهای ایرانی که از لحاظ ضخامت و داشتن قرمزی منحصر بفردی میباشد.
  فروشگاه آرایش کالا عرضه کننده انواع رنگ موهای با کیفیت به سراسر ایران می باشد.
  دسته بندی رنگ موی پادینا
  سری N با پایه ی قهوه ای (N1 تا N10)
  سری C با پایه ی خاکستری (C1 تا C10)
  سری M با پایه ی زیتونی (M1 تا M10)
  سری W با پایه ی شکلاتی (W1 تا W10)
  سری G با پایه ی طلایی (G1 تا G10)
  راهنمای دقیق انتخاب رنگ
  برای انتخاب رنگ مو پادینا به تصویر و کد آن توجه و رنگ موی خود را انتخاب کنید و پیغام بگذارید
  رنگ مو بلوند خاکستری تیره پادینا: A5
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا: A6
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا: A7
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا: A8
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا:A10
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا: 8-7
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا:8-8
  رنگ مو خاکستری و بژ پادینا: 8-9
  رنگ مو دودی پادینا: (C5(6-1
  رنگ مو دودی پادینا: (C6(7-1
  رنگ مو دودی پادینا: (C7(8-1
  رنگ مو دودی پادینا: (C8(9-1
  رنگ مو دودی پادینا: (C9(10-1
  رنگ دودی پادینا:(11-1)C10
  رنگ زیتونی پادینا: ( M2(3-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M3(4-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M4(5-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M5(6-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M6(7-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M7(8-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M8(9-2
  رنگ زیتونی پادینا: ( M10(11-2
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: ( V2(5-66
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: ( V5(4-6
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: ( V6(5-6
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: ( RV4(5-65
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: ( RV6(6-65
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: (55-5)رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: (55-6)رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: (55-7)رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: (62-4)رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: (62-5)
  رنگ شرابی و آلبالویی و بلوطی پادینا: (64-6)
  رنگ شکلاتی پادینا: ( W2(3-77
  رنگ شکلاتی پادینا: ( W3(4-77
  رنگ شکلاتی پادینا: ( W4(5-77
  رنگ شکلاتی پادینا: ( W5(6-77
  رنگ شکلاتی پادینا: ( W6(7-77
  رنگ طبیعی پادینا:( N1(1-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N2(3-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N3(4-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N4(5-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N5(6-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N6(7-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N7(8-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N8(9-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N9(10-0
  رنگ طبیعی پادینا:( N10(11-0
  رنگ طبیعی قوی پادینا: 00-4
  رنگ طبیعی قوی پادینا: 00-5
  رنگ طبیعی قوی پادینا: 00-6
  رنگ طبیعی قوی پادینا: 00-7
  رنگ طبیعی قوی پادینا: 00-8
  رنگ طبیعی قوی پادینا: 00-9
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G3(4-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G4(5-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G5(6-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G6(7-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G7(8-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G8(9-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( G10(11-3
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( K4 (5-4
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( K5 (6-4
  رنگ طلایی و مسی پادینا: ( K6 (7-4
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: 47-5
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: 47-6
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: (NS6 (7-47
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: (H5 (6-34
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: (H7 (8-34
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: H10
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: (T4(5-76
  رنگ نسکافه ای و عسلی و تنباکویی پادینا: (T7(8-76
  رنگ تنباکویی روشن پادینا: (T7(8-76
  رنگ عسلی پادینا: T10
  رنگ هایلایتها و رنگهای جدید پادینا: 0-12
  رنگ پادینا:1-12
  رنگ پادینا:3-12
  رنگ پادینا: 8-12
  رنگ پادینا: 9-12
  رنگ پادینا: 762-5
  رنگ پادینا: 341-8
  رنگ پادینا:( S6(7-13
  رنگ پادینا:-12
  رنگ پادینا: 10-12
  رنگ پادینا: 00-90
  رنگ پادینا :واریاسیون دودی: ( E11 (0-11
  رنگ پادینا واریاسیون بنفش: ( E12 (0-66
  رنگ پادینا واریاسیون نقره ای:( E13 (0-10
  رنگ پادینا واریاسیون آبی: (E14 (0-111
  رنگ پادینا واریاسیون طلایی:( E15 (0-33
  رنگ پادینا واریاسیون قرمز: ( E16 (0-55
  رنگ پادینا واریاسیون سبز: (E17 (0-22
  رنگ پادیناواریاسیون نقره ای : 90.01
  رنگ پادینا واریاسیون روشن کننده: (E20(0-00


  دسته های محصولات

  برو بالا

  })