نگهدارری و رفتار با بچه ها

✔️اگر کودک شما هر روز از خوراکی های مضر استفاده می کند نباید یکباره او را منع کرد چون اثر معکوس خواهد داشت. ✅به تدریج این کار را انجام دهید، مثلا هر روز را به یک روز در میان تبدیل کنید، و کودک را از این قانون مطلع کنید که مثلا یک روز چیپس یک […]

نگهدارری و رفتار با بچه ها Read More »