مغناطیس و درمان با آن

مغناطیس و مبانی علمی مغناطیس درمانی

مغناطیس برای درمان تعداد زیادی از بیماری های انسان استفاده می شود و

به عنوان یکی از مهمترین ابزار طبیعی درمانی پزشکی جایگزین در جهان امروز مطرح میباشد

و همچنین برای

کاهش وزن اشخاص چاق و

افزایش قد پسرها و دخترها به بلندی قد آنها کوتاهتر از اندازه طبیعی است و

برای افزایش قدرت حافظه و هوش و تمرکز فکر در مواردی که طبق نظر کارشناس

به در درازمدت به کار رود نتایج حیرت انگیزی دارد و برای کاهش فشار خون بالا و تقویت

و تامین سیستم دفاعی بدن و برای مبارزه با برخی بیماریها از طریق افزایش ترشحات حیاتی غدد

بدن انسان نتایج چشمگیری دارد

مغناطیس و مبانی علمی مغناطیس درمانی Read More »