رنگ سال2018میلادی

رنگ سال 2018یا سال 1397از طرف سازمان پنتون بنفش (oltra violet)انتخاب شد

با نزدیک شدن سال نو میلادی سازمان پنتون رنگ سال را بنفش اعلام کرد و این خبر برای دوستداران رنگ بنفش میتواند خوشحال کننده باشد

رنگ سال چه طوری انتخاب میشود؟سوالی برای همگان است،

رنگ سال2018میلادی Read More »