استفاده از ضد افتاب

روش صحیح استفاده از کرم های ضدآفتاب

با فرا رسیدن روز های گرم و آفتابی استفاده از ضد آفتاب ها بیشتر میشود ،گرچه ضد آفتاب را برای استفاده در تمام فصول و حتی شب را برایمان توصیه میکنند ولی نا خودآگاه در روزهای آفتابی به فکر زدن زدآفتاب میوفتیم

روش صحیح استفاده از کرم های ضدآفتاب Read More »