تصویری غم انگیز از غروب دریاچه ارومیه...

تصویری غم انگیز از غروب دریاچه ارومیه…

دریاچه ارومیه در طول سالهایی نه چندان دور از دیدنی ترین جاهای ایران بود و هنوز هم که هنوزه وقار و عظمت خودش رو حفظ کرده و اسمش تن ادم رو به لرزه میندازه

تصویری غم انگیز از غروب دریاچه ارومیه… Read More »