• 850/000 ریال
  • سشوار مسافرتی1600وات یونیورسال مدل GT-1018 دارای دسته تا شونده برای حمل اسان و اشغال فضای کمتر
    دکمه کول شات نیز در سشوار مسافرتی یونیورسال نیز تعبیه شده است
    تمامی سشوار های یونیورسال از خاصیت آیونیک برخوردار هستن و سشوار مسافرتی نیز از قاعده پیروی میکند


    برو بالا

    })