رنگ موی بلگا

 • 65/000 ریال
 • رنگ موی مشکی

  رنگ موی طبیعی N1

  بلوند طلایی تیره6.3

  بلوند طلایی تیره 6.3

  رنگ موی طبیعی N2

  رنگ موی طبیعی N2

  رنگ موی طبیعی N3

  رنگ موی طبیعی N3

  رنگ طبیعی N4قهوه ای

  رنگ طبیعی N4قهوه ای

  رنگ بلگاطبیعی N5

  رنگ بلگاطبیعی N5

  رنگ بلگا بلوند متوسطN6

  رنگ بلگا بلوند متوسطN6

  رنگ بلگا بلوند روشن N7

  رنگ بلگا بلوند روشن N7

  رنگ بلگا بلوندخ روشنN8

  رنگ بلگا بلوندخ روشنN8

  بلوند پلاتینه N9

  بلوند پلاتینه N9

  رنگ بلگا خ خ روشنN10

  رنگ بلگا خ خ روشنN10

  بلوند پلاتینه طبیعی 12.00

  بلوند پلاتینه طبیعی 12.00

  قهوه ای طلایی 5.3

  قهوه ای طلایی 5.3

  بلوند طلایی متوسط7.3

  بلوند طلایی متوسط7.3

  بلوند طلای روشن 8.3

  بلوند طلای روشن 8.3

  بلوند طلایی خیلی روشن 9.3

  بلوند طلایی خیلی روشن 9.3

   

  بلوند طلای خیلی خیلی روشن 10.3

  طلای خیلی خیلی روشن

  مشکی پر گلاغی c1

  مشکی پر گلاغی c 1

  قهوه ای دودی تیره c2

  قهوه ای دودی تیره c 2

  قهوه ای دودی متوسط c 3

  قهوه ای دودی متوسط c 3

  بلوند دودی روشن c4

  بلوند دودی روشن c4

  بلوند دودی تیره c5

  بلوند دودی تیره c5

  بلوند دودی متوسط c6

  بلوند دودی متوسط c6

  بلوند دودی روشنc7

  بلوند دودی روشنc7

  بلوند دودی خیل روشن c8

  دودی خیلی روشن c8

   

  بلوند نقره ای c9

  بلوند نقره ای c9

  دودی خیلی خیلی روشنc10

  دودی c10

  بلوند پلاتینه دودی

  بلوند پلاتینه دودی

  قهوه ای تنباکوی 5.31

  قهوه ای تنباکوی 5.31

  تنباکویی

  بلوند تنباکویی تیره 6.31

   تنباکوی متوسط

  بلوند تنباکوی متوسط7.31

   تنباکوی روشن

  بلوند تنباکوی روشن 8.31

   تنباکویی خیلی روش

  تنباکویی خیلی روشن9.31

  تنباکویی خلیی خیلی روشن

  تنباکویی 10.31

  شرابی بنفش تیره

  شرابی بنفش تیره4.20

  شرابی بنفش تیره

  شرابی بنفش تیره5.20

  شرابی روشن5.65

  شرابی روشن5.65

  شرابی متوسط

  شرابی متوسط4.65

  فندقی تیره3.4

  فندقی تیره3.4

  فندقی روشن5.4

  فندقی روشن5.4

  فندقی متوسط4.4

  فندقی متوسط4.4

  قهوه ای کاپوچینو5.77

  قهوه ای کاپوچینو5.77

  بلوند کاپوچینو7.77

  بلوند کاپوچینو7.77

  بلوند مسی7.57

  بلوند مسی7.57

  قهوه ای مسی5.57

  قهوه ای مسی5.57

  ss-a

  ss-a

  برنز

  برنز

  بژ

  بژ

  بلوند دارچینی7.74

  بلوند دارچینی7.74

  بلوند عسلی روشن9.47

  بلوند عسلی روشن9.47

  بلوند کاراملی7.88

  بلوند کاراملی7.88

  بلوند نسکافه ای 6.47

  بلوند نسکافه ای 6.47

  دارچینی5.74

  دارچینی5.74

  قرمز یاقوتی 7.5

  قرمز یاقوتی 7.5

  قرمز 5.5

  قرمز 5.5

  قهوه ای کاراملی5.88

  قهوه ای کاراملی5.88

  قهوه ای نسکافه ای5.47

  قهوه ای نسکافه ای5.47

  واریاسیون نقره ای E13-0

  واریاسیون نقره ای E13-0

  واریاسیون قرمزE15

  واریاسیون قرمزE15

  واریاسیون دودیE11

  واریاسیون دودیE11

  واریاسیون خاکستریE18

  واریاسیون خاکستریE18

  واریاسیون بنفشE12

  واریاسیون بنفشE12

  واریاسیون آبیE14

  واریاسیون آبیE14

  واریاسیون روشن کنندهE0-00

  واریاسیون روشن کنندهE0-00

   زیتونی تیرهM2

  قهوه ای زیتونی تیرهM2

   زیتونی متوسط M3

  زیتونی متوسط M3

   زیتونی روشنM7

  بلوند زیتونی روشنM7

  زیتونی خیلی روشنM8

  زیتونی خیلی روشنM8

  زیتونی خیلی خیلی روشن M10

  زیتونی خیلی خیلی روشن M10

  بلوند پلاتینه زیتونی12.2

  بلوند پلاتینه زیتونی12.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  محصولات بلگا اکنون در رده نخست محصولات ارایشی پرفروش و محبوب قرار گرفته است و از نظر قیمت کیفیتی بی نظیر دارد ،تا جایی که خیلی از شرکتها با نیت رقابت با این برند وارد بازار شده اند ولی تا به حال بلگا در جای خود ثابت مانده ولی چون رقبا کیفیت پایینی داشته اند از بازار رقابت حذف شده اند

  در مورد کاتالوگ محصولات بلگا سعیمون این هست که بهترینشو در سایت به معرض نمایش قرار بدیم

  و امیدواریم مورد پسند شما باشه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  دسته های محصولات

  برو بالا

  })