اکسیدان رنگ مو که به عنوان تسریع کننده فعالیت شیمیایی در رنگ مو

به کار می رود.

و با توجه به نتایج مورد دلخواه شما و همچنین با تمایلات سازندگان رنگ ها تعیین میکند.
اکسیدان 10vol . رنگ مو را به طور جزئی باز میکند.
اکسیدان 20vol .قدرت بازکنندگی و روشن کنندگی بالا روی موهای سفید رادارد.
اکسیدان 30vol. قدرت روشن کنندگی بالا با کمترین میزان رنگ را دارد

هرچقدر درصد اکسیدان بالاتر باشد، میزان روشن کنندگی آن زیاد می باشد.

اکسیدان های قوی موجب پاک شدن سولفورهای مو و کاهش قطر

و سفت شدن مو میگردد.

هر چه مو ضخیم‌ تر و تیره‌ تر باشد، باید از اکسیدان درصد بالایی استفاده شود.

موهایی که سفیدی آنها بیش از ۵۰ درصد است، رنگ موهای شماره ۰۰ پیشنهاد می‌شود.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اکسیدان کرم شماره2 گلباران (1000 میلی گرم)

200/000 

اکسیدان کرم شماره1 گلباران(1000 میلی گرم)

200/000 

اکسیدان کرم شماره 1/2 گلباران(1000 میلی گرم)

200/000 

اکسیدان کرم شماره 1گلباران(4000 میلی گرم)

650/000 

اکسیدان کرم شماره 2 گلباران(4000 میلی گرم)

650/000 

اکسیدان کرم شماره 3 گلباران(1000میلی گرم)

180/000 

اکسیدان کرم شماره 1/2 گلباران

180/000 

اکسیدان کرم شماره1 گلباران

180/000 

اکسیدان کرم شماره 2گلباران

180/000 

اکسیدان کرم شماره 3 گلباران

کرم اکسیدان گیاهی گلباران

135/000 

کرم اکسیدان (ضدقرمزی) گلباران

135/000