رنگ مو

خانه رنگ مو

رنگ مو از پرفروشترین محصولات لوازم ارایشی به شمار میرود!ودر طی سالیان دور مورد استفاده قرار گرفته است

رنگ اصولا در زندگی بشر نقش به سزایی داشته است و انسان رنگها را از دل طبیعت بر گرفته است

رنگ کاربردهای زیادی در هنرهای دستی مثل قالی دارد و در اوایل از رنگهای طبیعی که از محصولات محیط به دست آمده بوده مورد استفاده قرار میگرفته است مثل پوست گردو،انار ،و …

در مورد رنگ کردن مو نیز اوایل از محصولات طبیعی استفاده میشده است مثل حنا !که الان نیز کار بردهای زیادی دارد

})