کفش چرم تبریز

خانه زیبایی و سلامت کفش کفش چرم تبریز

کفش چرم تبریز در سراسر ایران و جهان دارای نام و نشان است
کفش تبریز همچون فرش دستباف تبریز مشتریان فراوانی در نوع خو دارد
تولیدی های کفش تبریز همچنان سعی در بهتر نمودن کیفیت کارهای خود دارند.
کفش چرم از نظر زیبایی و کارایی منحصر به فرد است،این نوع کفشها از چرم طبیعی گاو تولید میشود
جنس و مدل های کفش بسیار زیاد است و در تبریز نیز در تولید کفش از اولین ها به حساب می آید

})