کرم پودر گیاهی توبی 2B

کرم پودر آرایشی 2B برگرفته از میوه استوایی لیچی خاصیت آبرسانی فوق العاده ،ضد حسایت ،بدون پاربن و در کل کرم پودر ارگانیک و گیاهی،با پوشش دهی فوق العاده مناسب پوستهای نرمال تا خشک می باشد

})