مژه مگنتی

مژه مصنوعی:همه دوست دارند مژه هایی پرپشت و بلند داشته باشند،ولی همه انسانها مژه هایی بلند و زیبا ندارند به همین منظور از مژه مصنوعی که در چند نوع است استفاده میکنند
والان مژه مغناطیسی،بسیار سبک،استفاده آسان در عرض چند ثانیه،بدون نیاز به چسب مژه
مژه مگنتی در اندازه های گوشه چشمی و تمام چشمی نیز عرضه شده است

})