مژه مصنوعی

مژه مصنوعی در اندازه و اشکال مختلف و با برندهای معتبر زیاد
در بازار مصرف وجود دارد که در سالن های آرایشی نیز برای ارایش به کار میرود
تازه ترین مدل مژه مصنوعی مژه مگنتی یا مغناطیسی است
که روانه بازار شده است

})