اکسیدان رنگ مو

اکسیدان که به عنوان تسریع کننده فعالیت شیمیایی در رنگ مو به کار می رود و با توجه به نتایج مورد دلخواه شما و همچنین با تمایلات سازندگان رنگ ها تعیین میکند
اکسیدان 10vol . رنگ مو را به طور جزئی باز میکند
اکسیدان 20vol .قدرت بازکنندگی و روشن کنندگی بالا روی موهای سفید رادارد
اکسیدان 30vol. قدرت روشن کنندگی بالا با کمترین میزان رنگ را دارد

})