لوازم آرایشی اپتیماoptima

خانه زیبایی و سلامت لوازم آرایشی لوازم آرایشی اپتیماoptima

اپتیماoptima در کشور ایتالیا مهد رنگ مو ظهور کرده است و با ادعای تولید رنگ موی بدون آمونیاک پا به عرصه تولید رنگ موی بدون آمونیاک کرده است
حال باید مصرف کنندگان این برند این ادعا را تایید یا رد کنند

})