رنگ سال 2018(بنفش)

خانه زیبایی و سلامت رنگ سال 2018(بنفش)

هر سال با فرا رسیدن سال نو میلادی رنگ سال توسط پنتون اعلام میشود که تاثیر زیادی در تولیدات دارد
و مردم از این رنگ در لباسها و سایر لوازم حتی آرایشی و رنگ مو بهره میبرند رنگ سال 2018 توسط سازمان پنتون بنفش(ultra violet) اعلام شد

})