مغناطیس به طور کلی از جمله ابزاری است که از آن معمولا در دانش فیزیک بحث میشود که به عنوان یک پدیده طبیعی جالب ،خواص آن در فیزیک و صنایع شناخته و کاربرد دارد به علاوه در چند قرن اخیر خاصیت جذب و دفع آن بر روی برخی فلزات و همچنین آثار آن بر موجودات زنده مورد برسی های تفصیلی قرار گرفته است .
ولی تحقیقات در آثار بالینی (کلینیکی)بسیار جالب از آن در مورد انواع ناراحتی های بدن انسان زیاد قدیم نیست و از علوم تجربی است که تنها در چند قرن اخیر روی آن کار شده است .

مغناطیس و مبانی علمی مغناطیس درمانی

مغناطیس برای درمان تعداد زیادی از بیماری های انسان استفاده می شود و

به عنوان یکی از مهمترین ابزار طبیعی درمانی پزشکی جایگزین در جهان امروز مطرح میباشد

و همچنین برای

کاهش وزن اشخاص چاق و

افزایش قد پسرها و دخترها به بلندی قد آنها کوتاهتر از اندازه طبیعی است و

برای افزایش قدرت حافظه و هوش و تمرکز فکر در مواردی که طبق نظر کارشناس

به در درازمدت به کار رود نتایج حیرت انگیزی دارد و برای کاهش فشار خون بالا و تقویت

و تامین سیستم دفاعی بدن و برای مبارزه با برخی بیماریها از طریق افزایش ترشحات حیاتی غدد

بدن انسان نتایج چشمگیری دارد

ادامه مطلب