تماس با ما

tamas-ba-ma1

تلفن های تماس  وثبت شکایات:

۰۴۱۳-۲۶۱۲۵۳۱

آدس دفتر:

تبریز – بازار – روبروی اتش نشانی -جنب لوازم خانگی خیابانی

پست الکترونیک :

info@sahandkala.com

فرم ثبت شکایات:

لطفا صبر کنید

 

})