تصویری غم انگیز از غروب  دریاچه ارومیه…


خاطرات زیادی از دریاچه ارومیه داشتیم

حتی تو خواب هم فکر نمیکردیم یه روز این فاجعه پیش بیاد

همه چیز دست خداوند است

خداوند غیر ممکنها رو ممکن میکنه

 

 

 

همه دعا کنیم به لطف همین روزهای عزیز ،دریاچه ارومیه باز دریاچه ارومیه بشه

 

تصویری غم انگیز از غروب دریاچه ارومیه...

تصویری غم انگیز از غروب دریاچه ارومیه…

 

 

 

 نظرات

دیدگاه شما

نام

ایمیل ( اختیاری )

سایت( اختیاری )

برو بالا

})